Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv aktualit 2009 - 2012

Pozvánka na 1. Hornovsacké Hubertské slavnosti

 

img_0002.jpg

 

img_0001.jpg

 

 

 

mlec-retus.jpg

 

 

Informace o mysliveckém kroužku


Zájmový kroužek mysliveckého sdružení Javořina Halenkov

 

 

Činnost kroužku

Hlavní náplní tohoto kroužku bude naučit děti, jak se mají chovat v přírodě a jak na věci živé i neživé nahlížet, aby odhalili co nejvíce z jejich tajemství. Rádi bychom, aby z našich členů vyrostli lidé, kteří pobyt v přírodě nebudou vnímat, jako jim poskytovanou standardní službu, kde je všechno podřízeno jejich rozmarům, ale by si uvědomovali, že do ní vstupují pouze jako hosté.

Nejčastějším programem schůzek tedy budou vycházky do přírody v okolí. V zimním období to zpravidla budou návštěvy krmelců, za účelem přikrmování zvěře. V tuto dobu také budeme přikrmovat zpěvné ptactvo. Sněhová pokrývka je také ideální pro zkoumání stop zvěře. Kromě pěších výprav do okolí, se pokusíme připravit i jiné poznávací výlety.

A pokud nebudeme venku, například za nepřízně počasí, budeme se věnovat teoretické části náplně kroužku, kde se naučíme poznávat věci, s kterými se můžeme v přírodě setkat. V květnu uspořádáme místní kolo zlaté srnčí trofeje a v červnu se členové kroužku zúčastní okresního kola zlaté srnčí trofeje.

 

Podmínky přijetí
 
Myslivecký a přírodovědný kroužek je tu pro všechny děti, které cítí, že by je toto téma mohlo zajímat. Proto nechceme nikoho omezovat v možnosti stát se členem tohoto kroužku. Asi jediné kritérium, na které musíme brát ohled, je věk uchazeče, proto jsme věkovou hranici pro členy stanovili v rozsahu povinné školní docházky.
 
 
Kontakt
Myslivecké sdružení Javořina Halenkov
Josef Kulčák (předseda MS)                   Tel: 603559077
Petr Kulčák   (myslivecký hospodář)       Tel: 604560033
Ing. Daniela Malíková                  Tel: 605842324
 
Přihlášku je možné stáhnout na
https://mshalenkov.estranky.cz/ nebo vyzvednout v ZŠ Halenkov a tam i odevzdat do 15.9. – zájemci budou kontaktováni

 

 

 

 
 

                                  mlec-retus.jpg

 

Pozvánka

      

img011.jpg

                                                

 

                                                           mlec-retus.jpg

 

Pozvánka na svatodušní vaječinu

Všicni myslivci, přátelé myslivců i nemyslivci jsou srdečně zváni na Svatodušní vaječinu, která se koná 27. května 2012 od 10.00 hodin na chatě Dolinka. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné je dobrovolné a to  pouze v podobě vajíček nebo jiných dobrot na zpestření chuti vaječiny.  Nesmí chybět dobrá nálada.

                                                      

                                                           mlec-retus.jpg

 

Pozvánka na tradiční myslivecký ples

Členové MS Javořina Halenkov si Vás dovolují srdečně pozvat na tradiční v pořadí již 15.myslivecký ple. Tento se po roční přestávce vrací zpět do prostor Lidového domu v Halenkově. Ples se koná 28. ledna 2012 od 20.00 hodin. K tanci a poslechu v hlavním  sále  hraje Polančanka a v prostorách výčepu cimbálovka Milana Mlčáka. Vstupné je slosovatelné 200,-Kč ( v hodnotě vstupného je místenka a poukázka na večeři  v hodnotě 80,-Kč ). Občerstvení a zvěřinové  speciality pro návštěvníky zajišťuje personál Lidového domu. Je připravena  bohatá tombola včetně zvěřiny.

Předprodej vstupenek od 15. ledna 2012 p. Šuliman na tel. 737 066 896

 

                                                           mlec-retus.jpg

 

Pozvánka ČMMJ  OMS  Vsetín

img.jpg

 

                                                                mlec-retus.jpg

 

80 let od založení mysliveckého spolku

Ve dnech 3. až 5. června 2011 proběhly oslavy založení mysliveckého spolku v Halenkově, který byl, dle dochovaných materiálů založen vlastníky honebních pozemků roku 1931. Tyto oslavy byly součástí halenkovských slavnostní pořádaných Obecním úřadem Halenkov. Samotné oslavy byly naplánovány na pátek až neděli, kdy každý den probíhal samostatný program. Oslavám předcházely téměř půlroční přípravy. Před samotnými oslavami byla ve čtvrtek 2.6.2011 v prostorách obřadní síně Obecního úřadu v Halenkově nainstalována výstava, kde byla na shromážděných dokumentech a fotografiích zmapována historie i součastnost mysliveckého sdružení Halenkov. Byly zde  vystaveny významné trofeje ulovené v mysliveckém sdružení a také trofeje našich členů, které ulovili v jiných honitbách. Součástí této výstavy byla také výstava výtvarných prací žáků základní a mateřské školy na téma "Myslivost", kdy nejlepší práce byly ohodnoceny drobnými dárky při slavnostním zahájení výstavy. Výstava v prostorách obecního úřadu probíhala od pátku 3.6. do pondělí 6.6.2011. Za celou dobu ji navštívilo několik stovek návštěvníků. Maraton oslav odstartovalo slavnostní zahájení výstavy v pátek 3.6.2011 v 16.00 hodin a to za účasti představitelů obce, honebního společenstva,  OMS ČMMJ Vsetín a okolních mysliveckých sdružení. Po slavnostním zahájení výstavy, kde byl také představen prapor mysliveckého sdružení, který vyrobila dle našeho návrhu firma Alerion z Brna, se v  17.45 hodin  všichni zúčastnění ve slavnostním průvodu, v jehož čele byl nesen prapor a obraz vidění sv. Huberta, odebrali do místního kostela. Zde byla sloužena slavnostní mše za účasti trubačů a zpěváků OMS Přerov za všechny žijící i zemřelé myslivce z Halenkova. Na závěr mše, které se zúčastnilo i velké množství nemyslivecké veřejnosti,  byl prapor slavnostně posvěcen. Následovalo pro všechny přítomné malé občerstvení v místním Lidovém domě, kde trubači ještě předvedli ukázky ze svého umění. V sobotu se od ranních hodin konalo střelecké klání pětičlených družstev v lovecké střelbě z malorážky na střelnici AVZO Huslenky, kterého se zúčastnilo  pět družstev okolních mysliveckých sdružení a jedno rodinné družstvo. Vítězem přeboru se stalo družstvo myslivců z Huslenek, druhé místo obsadili naši střelci a třetí místo putovalo do Nového Hrozenkova.  Vyhlášení výsledků proběhlo na pódiu halenkovských slavností, kdy poháry a medaile předali starosta Halenkova Ing. Lušovský a místostarosta p. Maňák. Následovalo vystoupení p. Janíka, několikanásobného mistra republiky ve vábení jelenů, který zde předvedl své umění. Následovalo  vystoupení manželů Skálových se svými dravci, což mělo úspěch u dětského, ale i dospělého publika, protože  téměř každý se chtěl s těmito dravci nechat vyfotografovat. Pro všechny návštěvníkům jsme připravili výborný jelení guláš. Oslavy byly završeny v neděli odhalením pamětního kamene u chaty Dolinka. Tento pamětní kámen pro myslivecké sdružení vyrobil p. Pončík z Halenkova a pozemek pro jeho umístění poskytl p. Václavík taktéž z Halenkova. Samotné osazení kamene provedl člen našeho MS p. Ondryáš.. Za slunečného počasí se této akce zúčastnilo hojné množství skalních příznivců mysliveckého sdružení, kteří si pochutnali na dobrém jídle a pití, ke kterému jim hrála místní dechovka. Pamětní kámen byl slavnostně odhalen za přítomnosti zástupců obce, honebního společensva, autora kamene a majitele pozemku, jako odkaz pro další generace myslivců v Halenkově. Tímto příjemně stráveným  nědělním odpolednem oslavy vzniku Mysliveckého sdružení v Halenkově byly ukončeny.

 

Oslavy poběhly za sponzorského přispění:

Obecní úřad Halenkov, Honební společenstvo Kladnatá Halenkov. Commodum s.r.o. Valašská Bystřice, Riava Corporation s.r.o. Huslenky, Emílie Kulčáková - Jídelna Nový Hrozenkov.

Poděkování patří:

členům MS Javořina Halenkov, Jednotce dobrovolných hasičů obce Halenkov, Pavlu Pončíkovi, Janu Václavíkovi, dechovce Halenkov,  Milanu Janíkovi, manželům Skálovým, trubačům OMS Přerov a jejich zpěvákům, obecnímu úřadu Halenkov a všem dalším, kteří přispěli k tomu, aby mohly oslavy vzniku mysliveckého spolku proběhnout.

 

                                            mlec-retus.jpg               

 

 

Oslavy založení mysliveckého spolku v Halenkově

 

Myslivecké sdružení

Javořina Halenkov, o.s.

 

si Vás dovoluje pozvat

 

na oslavy u příležitosti 80 let od vzniku mysliveckého spolku v Halenkově, které proběhnou ve dnech

 

3. až 5. června 2011

znak.jpg

1931 - 2011

 

 

PROGRAM:

Pátek 3. června 2011

16.00  Slavnostní  zahájení  výstavy  „80  let spolkové 

           myslivosti v Halenkově“,   vyhodnocení nejlepších  prací

           žáků MŠ a ZŠ na téma Myslivost

18.00  Slavnostní mše svatá za účasti trubačů OMS Přerov  

           v místním kostele,  posvěcení praporu mysliveckého   

           sdružení

Sobota 4. června 2011

09.00-14.00  Přebor v lovecké střelbě pro členy okolních MS na   

                     střelnici AVZO  Huslenky

14.30   Ukázky vábení jelenů - p. Janík z Velkých Karlovic,  

             vyhlášení výsledků  přeboru ve střelbě – pódium

             halenkovských slavností

Neděle 5. června 2011

14.00 Slavnostní odhalení pamětního kamene u chaty Dolinka  

          (nad bývalým  JZD) za účasti místní  dechovky s bohatým  

          občerstvením a jelením gulášem

 

Výstava bude pro veřejnost v prostorách OÚ Halenkov otevřena od 4. do 6. června 2011 vždy od 10.00 do 18.00 hodin                                                                              

 

 

 

 

mlec-retus.jpg                       

 

 střelecká soutěž v lovecké střelbě

 

O pohár MS Javořina

 

Halenkov

 

 

která se koná u příležitosti

výročí

80 let od vzniku mysliveckého

spolku v Halenkově

 

 

se koná dne 4. června 2011 na střelnici AVZO  Huslenky

 

hlavní pořadatel a ředitel závodu:      

Josef Kulčák, předseda MS  Javořina Halenkov

hlavní rozhodčí:   

Petr Kulčák, myslivecký hospodář MS Javořina Halenkov

pokladník:             

Ladislav Čotek , pokladník MS Javořina Halenkov

zdravotní zabezpečení: 

Hasiči Halenkov

 

Propozice:

Soutěž pětičlenných družstev ve standardní malorážce s puškohledem do zvětšení 6x na níže uvedené lovecké redukované terče v časovém limitu 8 minut, napínáček není povolen.

 

Rozpis na jednoho člena družstva:

1 srnec            10 ran         50 m              volně stojící tyč      max. 100 b

2 kňour            10 ran        50 m              z volné ruky             max. 100 b

3 kamzík          10 ran        50 m               volně stojící tyč      max. 100 b

4 sedící liška   10 ran        50 m               v leže                        max. 100 b

nástřel pro družstvo:                                                                max. 2000b

 

Časový program:

9:00 - 9:30    prezentace

9:30 - 9:40    losování stanovišť

9:40 - 9:50    slavnostní zahájení

10:00             zahájení soutěže

14:00             ukončení soutěže

14:30             slavnostní vyhlášení výsledků před OÚ v Halenkově na pódiu halenkovských slavností

 

Startovné:    500 Kč družstvo, v ceně je občerstvení soutěžících

 

Protest:        podání proti výsledkům po složení kauce 500 Kč u pokladníka v případě neuznání hlavním rozhodčím propadá ve prospěch pořadatele

 

Každé družstvo nahlásí při prezentaci vedoucího družstva a ten zastupuje družstvo při jednání s vedením soutěže.

Soutěžící předloží při prezentaci platný zbrojní průkaz, lovecký lístek, platné pojištění pro výkon práva myslivosti a průkaz zbraně se kterou se zúčastní soutěže Nepředložení některého dokladu má za důvod diskvalifikaci tohoto člena družstva. Družstvo má právo pokračovat v soutěži. Střílí se dle střeleckého řádu ČMMJ.

 

Ceny: Družstva na 1. - 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

 

Občerstvení a střelivo zajišťuje MS Javořina Halenkov.

Přihlášky podat nejpozději do 31. 5. 2011.

 

mlec-retus.jpg

 

Akce Děkujeme za klid

 

Myslivecké sdružení Javořina Halenkov se připojilo k akci myslivecké rady ČMMJ OMS Vsetín, která má instruovat návštěvníky přírody  o jejich způsobu chování. Smyslem akce je zvýšit intenzitu při ochraně přírody a myslivosti, a to nejen v jarním období, v době kladení mláďat, ale i během celého roku. Ochrana biotopů, fauny a flóry a stávanišť zvěře, směřuje ke zmírnění dopadů negativních civilizačních vlivů člověka ve volné přírodě.

letak.jpg

 

Tyto cedulky budou v rozmístěny na místech, kde je v honitbě  zvýšený pohyb osob, jak pěších, tak cyklo nebo na motocyklech nebo jiných motrových vozidlech.

 

Pozvánka na ples

 

 

img.jpg

 

 

 

 

 

Počet míst je omezen kapacitou zařízení, kde ples proběhne. Omlouváme se, ale z organiazčních důvodů nemůže ples proběhnout v prostorách Lidového domu v Halenkově. Doufáme však, že v příštím roce se zde ples již uskuteční.

 

 

Myslivci pomohli lesu

 

      Ve středu  17. listopadu 2010 v 8 hodin ráno, se sešlo 27 členů mysliveckého sdružení v Provazném u rybníka. Všichni  byli vybaveni ručními pilkami, válečky nebo štětkami. p1070310.jpgMístní obyvatelé byli tímto vybavením myslivců zjevně zaskočeni, ale úkol byl jasný. Po dohodě s revírníkem Lesů ČR a lesníkem společnosti provádějící práce pro LČR, bylo úkolem členů MS provést vyvětvení a následně nátěr stromů proti ohryzu a loupání, které provádí jelení zvěř na lesních porostech. Předem byl vybrán porost, kde opakovaně jelení zvěř prováděla ohryz smrků. Po rozdělení členů na skupinky, kdy jeden prováděl vyvětvování a druhý nátěr, se všichni vrhli do práce. Do druhé hodiny odpolední bylo ošetřeno 700ks smrků na výměře téměř 2 ha. S vykonanou prací byli spokojeni zadavatelé, ale mohou být spokojení i členové MS, jelikož pomohli lesu a také vydělali nějakou tu korunku do společné pokladny.

 

 Foto k nahlédnutí zde

 

Přátelské klání v brokové střelbě

 

      V sobotu 25. září 2010 se uskutečnilo přátelské klání v brokové střelbě na asfaltové holuby mezi členy MS Javořina Halenkov a MS Nový Hrozenkov. Celá akce začala v 09.00 hodin na střelnici MS Nový Hrozenkov v místní části Čubov. Po slavnostním nástupu bylo z každého MS vybráno deset střelců, kteří se zúčastnili samotného závodu. Ostatní střelci si mohli zastřílet mimo soutěž. Každý soutěžící absolvoval dvě kola, kdy maximální nástřel činil 14 terčů. V celkovém klání byli lepší střelci MS Nový Hrozenkov. Jelikož se však jednalo o přátelské setkání, stali se vítězi vlastně všichni zúčastnění. Cílem této akce bylo především, aby si každý ověřil, jak je na to v brokové střelbě a jak se má připravit na nadcházející sezónu honů na drobnou zvěř.

 

 Foto k nahlédnutí zde

 

Svatohubertská mše

 

      V pátek 3. září 2010 kolem páté hodiny odpolední mohli všichni, kteří procházeli nebo projížděli obcí Halenkov, spatřit hemžení dam a pánů v mysliveckých uniformách u místního kostela. Důvodem byla I. Hornovsacká Svatohubertská mše.  Pořádáním této akce se v letošním roce ujali členové Mysliveckého sdružení Kátlina Huslenky. Na této mši, kterou celebroval páter Jan Kornek z Dubu nad Moravou, a který je též aktivním myslivcem, což také doložil trofejemi zvěře, kterou v letošním roce ulovil. Celou mši doprovázeli troubením trubači OMS Přerov. Z myslivecké veřejnosti byli zastoupeni především myslivci z Huslenek a Halenkova, ale bylo zde možné táké spatřit myslivce z blízkého i vzdálenějšího okolí. Velmi hojná byla i účast nemyslivecké veřejnosti. Po samotné mši se zástupci MS Kátlina Huslenky a MS Javořina Halenkov dohodli, že by se z této akce mohla stát tradice, která by pomohla k propagaci české myslivosti. Všichni zúčastnění se určitě rádi zase sejdou v příštím roce na této společenské akci, která bude součástí oslav 80-ti let spolkové myslivosti v Halenkově.

 

  Foto k nahlédnutí zde

Obrazek

 

Přátelské fotbalové klání

 

V sobotu dne 14.8.2010 se na hřišti TJ Tatran Halenkov koná od 10:00 hodin přátelská kopaná mužstev hasičů obcí Štiavnik, Nový Hrozenkov, Halenkov a myslivců z Halenkova

Obrazek

Záštitu nad zápasem převzali starosta obce Ing. Lušovský Jiří, místostarosta obce Maňák Jaroslav a předseda oddílu kopané TJ Tatran Toman Josef. Vstupné ani "startovné" se neplatí. Zápasy rozhoduje delegovaný rozhodčí. Občerstvení zajištěno. Všichni kdo chtějí podpořit tým MS Javořina Halenkov jsou srdečně zváni .

 

 Foto k nahlédnutí zde

 

Přehlídka trofejí spárkaté zvěře a šelem

     Ve dnech 22.-24. května 2010 se uskuteční v Lidovém domě v Halenkově přehlídka trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených na území okresu Vsetín. Přehlídka bude pro veřejnost otevřena v sobotu 22. 5. a v neděli 23.5 od 08.00 do 16.00 hodin a v pondělí 24.5. od 08.00 do 13.00 hodin. Slavnostní zahájení přehlídky se uskuteční v sobotu 22.5. ve 14.00 hodin. Pořadatelem přehlídky trofejí je ČMMJ OMS Vsetín ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Dinotice Halenkov.  Všichni jsou srdečně zváni pořadateli.

 

Obrazek

 

Myslivecký ples

V sobotu 23. ledna 2010 zavítali do prostor Lidového domu v Halenkově všichni místní a také přespolní, kteří se chtěli pobavit na již tradičním mysliveckém plese. Slavnostní začátek byl naplánován na dvacátou hodinu večerní,  tento se však ve  finále trošku opozdil, ale to určitě žádnému z návštěvníků, kterých se nakonec šešlo více jak 260 nevadilo. Po slavnostních loveckých signálech všechny přítomné přívital předseda MS a všem popřál příjemnou zábavu. Po hudení stránce se o zábavu staralo duo osvědčených hudeb a to skupina Daktyl ze Slovenska a cimbálovka Milana Mlčáka. Pro všecny přítomné byla připravena bohatá tombola a zaměstnanci lidového domu připravili  zvěřinové specility, na kterých si každý, který je okusil určitě pochutnal. Zábava se protáhla i přes velmi mrazivé počasí, které panovalo venku, do nedělních brzkých ranních hodin. Doufáme, že všichni spokojení návštěvníci se zase za rok vrátí na již 14. myslivecký ples.

 

Foto k nahlédnutí zde

Fotografie budou postupně doplněny!

 

Výroční členská schůze

    Dne 10. ledna se v Pensionu na Parní pile v Halenkově uskutečnila výroční členská schůze MS Javořina Halenkov.  Slavnostní zahájení se za zvuků loveckých signálů se uskutečnilo v 10 hodin dopoledne. Po tomto přívítal všechny přítomné členy a hosty předseda MS. Po všech zprávách které přednesli jednatel, finanční a myslivecký hospodář a revizor proběhla diskuze, kde pohovořilli také zástupci vlastníka honitby a to přededa honebního společenstva p. Janota a pokladník honebního společenstva p. Kopecký a zástupce ČMMJ, místopředseda OMS Vsetín p. Janík. Po všech diskuzních příspěvcích byl proveden slavnostní akt pasování na lovce, kterého se ujal p. Janík. Po schválení usnesení výroční členské schůze byl podáván slavnostní oběd, jak se patří na mysliveckou schůzi jednalo se o zvěřinu, kterou bravurně připravil majitel pensionu p. Orság. Po obědě dále probíhala volná zábava až do odpoledních hodin.

 

Foto k nahlédnutí zde

 

 

 

 

Pozvánka na tradiční ples

 

Obrazek

 

 

Všichni místní i přespolní jste srdečně zváni členy MS Javořina Halenkov, kteří pro Vás připravují bohatou tombolu. O naplnění Vašich bříšek zvěřinovými specialitami a  uhašení žízně se bude starat provozovatel Lidového domu v Halenkově p. Zapalač s  týmem svých spolupracovníků. Po celý večer Vám bude k tanci a poslechu hrát hudební skupina Daktyl ze Slovenska a cimbálovka Milana Mlčáka.

Předprodej vstupenek bude zahájen 10. ledna 2010.              Kontakt: p. Šuliman tel: 737 066 896

 

Orální vakcinace lišek

 

 

V době od 4. do 6. října 2009 proběhne orální vakcinace lišek proti vzteklině na území okresu Vsetín pomocí vakcíny vyložené do volné přírody. Kladení vakcíny bude provedeno letecky.

Je nutno dodržovat tyto pokyny:
- nedotýkat se návnad

- nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy

- v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledat lékaře

- rodiče poučí své děti

 

 

Obrazek

 

 

Pozvánka

Pozvánky na akce pořádané MS Kátlina Huslenky při příležitosti 60 let založení mysliveckého sdružení.

   

Obrazek

  

Obrazek

 

 

O putovní pohár MS ve střelbě

 

Dne 13. června se na střelnici AVZO Huslenky uskutečnil přebor členů MS Javořina Halenkov ve střelbě z malorážky „ O putovní pohár MS Javořina Halenkov“. Při prezentaci se sešlo 34 účastníků, kteří absolvovali střelbu na čtyři terče a to: terč malorážkový vleže, srnec s oporu volné tyče, divočák z volné ruky a sedící liška vsedě. Po sečtení výsledků bylo prvních šest střelců odměněno drobnými cenami a první tři v pořadí obdrželi diplomy a vítěz převzal taktéž putovní pohár, jehož držitelem bude celý rok do konání příštího přeboru.

 

Pořadí na prvních šesti místech:

1. místo VÁCLAVÍK Miroslav              172 bodů

2. místo KOCUREK Martin                  166 bodů

3. místo MAŇÁK Jaroslav ml.               160 bodů

4. místo KULČÁK Petr                          150 bodů

5. místo VÁCLAVÍK František             147 bodů

6. místo ONDRYÁŠ Radek                  146 bodů

 

Foto k nahlédnutí zde

 

 

Výzva pro drobné zemědělce

 

Myslivecké sdružení Javořina Halenkov, o.s. žádá všechny drobné zemědělce v katastru honitby Kladnatá Halenkov, aby v dostatečném předstihu informovali, kdy budou provádět sečení velkých travnatých ploch a ploch v blízkosti lesních porostů (horských luk),  aby mohla být z těchto ploch před sečením vyplašena zvěř, aby nedošlo ke zbytečným škodám na lesní zvěři a to především na mláďatech, které nemají šanci v dostatečném předstihu utéci před zemědělskou technikou.

 

Obrazek

 

Informovat můžete na:

1. e-mail  ms.halenkov@seznam.cz

2.  zasláním SMS na tel 604 560 033

3. osobně každému členovi MS v místě vašeho bydliště

 

 

 

 

 

Pozvání na svatodušní vaječinu

 

Všichni  členové  MS  Javořina  Halenkov zvou širokou

halenkovskou  veřejnost na tradiční svatodušní škvaření

vajíček pod širým nebem, které se uskuteční v neděli 31.

května 2009 na  chatě  Dolinka.  Akce bude probíhat od

10.00 hodin.

 

 

Obrazek

 

Občerstvení je zajištěno. Pro děti bude připravena střelba ze vzduchovky. Vstupné na akci dobrovolné a to pouze v ingrediencích potřebných na přípravu vaječiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehlídka trofejí Pozděchov

 

Ve dnech 28. – 30. března 2009 se v kulturním domě v Pozděchově uskutečnila přehlídka trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených v mysliveckém roce 2008 a význačných trofejí ulovených v uplynulých  pěti letech, které budou vystaveny a oceněny na Mezinárodní výstavě v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.03.2009 jsme hromadně a společně s rodinnými příslušníky tuto přehlídku navštívili, kdy jsme zorganizovali hromadný výlet autobusem.

 

Foto k nahlédnutí zde